Adı Soyadı Bölüm
Öğr. Gör. Cengiz GÖK Bilgisayar Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet KUŞ Elektrik ve Enerji
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU İnşaat
Dr.Öğr.Üyesi Asliye KARAASLAN Gıda İşleme
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN Makine ve Metal Teknolojileri
Öğr. Gör. Ahmet Faruk ÇERMİKLİ Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Öğr.Gör. Ahmet KATRANCI Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Öğr. Gör. Hüseyin KARASU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Öğr. Gör. Ahmet Erhan EREN Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Öğr.Gör. Merve TOPÇU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Öğr.Gör. Ümran CANSU Veterinerlik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK TEL Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Öğr.gör. Haşim AKDAĞ El Sanatları Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü