Programın Amacı
BÖLÜM MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
PROGRAM MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Mimari Restorasyon programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  •  
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
 
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Mimari restorasyon programı öğrencilerinin mesleki konularla ilgili problemleri çözebilen uygulamaları gerçekleştirebilen mezun vermeyi hedeflemektedir. Modern ve geleneksel mimaride proje çizebilen, restorasyon ve restitüsyon projesinde ve uygulamasında görev alabilecek ara elamanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
İSTİHDAM ALANLARI Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; mimarlık büroları, restorasyon şantiyeleri, belediyeler, il özel idaresi, valilik, vakıflar gibi kurumlarda çalışabilirler. 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR  
 
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Mimari Restorasyon programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 

 
     
 

DERS İÇERİKLERİ

Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Ahmet KATRANCI 3874 akatranci@harran.edu.tr www
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK TEL 2621 hulyaozturktel@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ   hasimakd@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Fatma KOÇAR   fatmakocar@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri

MİMARİ RESTORASYON PROĞRAMI DERSLERİ

  I.SINIF  I. DÖNEM          
D.KODU DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2309101 Türk Dili-I 2 0 2 Z 2
2309102 Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi – I 2 0 2 Z 2
2309103 Yabancı Dil(İngilizce)-I 2 0 2 S 2
2309104 Matematik-1 2 0 2 Z 2
2309105 Genel Arkeoloji 2 0 2 Z 2
2309106 Bilgisayar – I 2 0 2 Z 2
2309110 Sanat Tarihi – I 2 0 2 Z 2
2309113 Teknik Resim- I 2 1 3 Z 4
2309114 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri – I 1 1 2 Z 4
2309115 Rölöve – I 1 2 3 Z 4
2309116 Yapı Malzemesi – I 1 1 2 Z 3
2309117 Fotoğrafçılık – I 1 0 1 S 1
TOPLAM   20 5 25   30
             
  I.SINIF  II. DÖNEM          
D.KODU DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2309201 Türk Dili-II 2 0 2 Z 2
2309202 Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi – II 2 0 2 Z 2
2309203 Yabancı Dil(İngilizce)-II 2 0 2 Z 2
2309204 Matematik-II 2 0 2 Z 2
2309206 Bilgisayar – II 2 0 2 Z 2
2309213 Teknik Resim -II 2 1 3 Z 4
2309214 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri – II 1 1 2 Z 4
2309215 Rölöve – II 1 2 3 Z 3
2309216 Yapı Malzemesi – II 1 1 2 Z 2
2309217 Sanat Tarihi – II 2 0 2 Z 3
2309218 Geleneksel Yapı Türleri 2 0 2 Z 3
2309219 Fotoğrafçılık – II 1 0 1 Z 1
TOPLAM   20 5 25    30
             
  II.SINIF  I. DÖNEM          
D.KODU DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2309302 Genel Restorasyon Yöntemleri I 2 0 2 Z 2
2309304 Mimarlık Tarihi - I 2 0 2 Z 2
2309305 İnce Yapı – I 2 0 2 Z 2
2309312 Genel Restorasyon Projesi – I 1 2 3 Z 3
2309313 Süsleme ve Onarım Teknikleri – I 2 1 3 Z 3
2309314 Rölöve – III 1 2 3 Z 3
2309315 Restorasyonda Metraj ve Keşif Bilgisi - I 2 0 2 Z 3
2309316 Malzeme Bozulmaları ve Koruma – I 2 1 3 Z 4
2309317 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri-III 1 1 2 Z 4
2309318 Bilgisayar – III 3 0 3 Z 4
TOPLAM   18 7 25   30
             
  II.SINIF  II. DÖNEM          
D.KODU DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2309403 Mimarlık Tarihi-II 2 0 2 Z 2
2309404 Genel Restorasyon Yöntemleri II 2 0 2 Z 2
2309407 Malzeme Bozulmaları ve Koruma - II 2 1 3 Z 3
2309408 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri - IV 2 1 3 Z 3
2309412 Süsleme ve Onarım Teknikleri – II 2 1 3 Z 4
2309413 Genel Restorasyon Projesi – II 2 2 4 Z 3
2309414 İnce Yapı – II 2 0 2 Z 3
2309415 Restorasyonda Metraj ve Keşif Bilgisi-II 2 0 2 Z 4
2309416 Bilgisayar - IV 3 0 3 Z 4
2309417 Rölöve- IV 2 1 3 Z 4
TOPLAM   21 6 27    32

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten