Programın Amacı
BÖLÜM MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
PROGRAM MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Mimari Restorasyon programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  •  
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
 
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Mimari restorasyon programı öğrencilerinin mesleki konularla ilgili problemleri çözebilen uygulamaları gerçekleştirebilen mezun vermeyi hedeflemektedir. Modern ve geleneksel mimaride proje çizebilen, restorasyon ve restitüsyon projesinde ve uygulamasında görev alabilecek ara elamanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
İSTİHDAM ALANLARI Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; mimarlık büroları, restorasyon şantiyeleri, belediyeler, il özel idaresi, valilik, vakıflar gibi kurumlarda çalışabilirler. 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR  
 
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Mimari Restorasyon programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 

 
   

Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK TEL 2621 hulyaozturktel@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Ahmet KATRANCI 3874 akatranci@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ   hasimakd@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Fatma KOÇAR   fatmakocar@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Mahmut KARAÇİZMELİ   mahmutkaracizmeli@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri
Ders Bilgi Paketi için Tıklayınız.
Ders İçerik Çıktıları İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2021-2022 BAHAR)

BİLGİ SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ