Programın Amacı
       
BÖLÜM MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
PROGRAM MAKİNE PROGRAMI
Eğitim Türü(Amaçlar) Önlisans
Kazanılacak Derece Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve Makina Teknikeri unvanı verilir.
Giriş Koşulları Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Hedef Makine Programı teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM-EDM vb), ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, endüstride kullanılan malzemeler ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek seviyede bir yabancı dili öğreten teknik bir programdır.
 
Program Profili Makina Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
 
Tarihçe 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Dicle Üniversitesi’ne bağlanmıştır. İlk yıllarında İşletmecilik, Muhasebe, Harita-Kadastro, Elektrik ve İnşaat olmak üzere 5 programla şu anda Mediko-Sosyal Merkezi olarak kullanılan binada eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmüştür. 1985 yılına kadar bu binada,1985 yılından itibaren ise Yenişehir Kampüsü’nde bulunan ve yeni açılan İnşaat Mühendisliği bölümü ile aynı binada eğitim öğretimine devam etmiştir. 1987 yılında Yüksekokulumuz Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır. 1988 yılından itibaren Eyyubiye kampusünde kendisine ait binalarda eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Dicle Üniversitesi’nden ayrılarak yeni kurulan Harran Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1992 yılında Makine Programı kurulmuş ve ilk öğrencilerini almıştır.
 
Eğitim Süresi Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
 
Sınavlar, Ölçme ve 
Değerlendirme
 
 
 
 Öğrencinin bir dersteki başarı durumu Ders Başarı Notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60'tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.
 
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
  • AA:4.00 BA:3.50 BB:3.00 CB:2.50 CC:2.00 DC:1.50 DD:1.00 FD:0.50 FF:0.00
  • Başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
  • Bir dersten DC, DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır.
  • Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
  •  
   
Önceki Öğrenimin Tanınması Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programda da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
 
 
Mezuniyet Koşulları Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Yeterlilik Koşulları Öğrencilerin mezun olabilmesi için, 120 AKTS’lik krediyi tamamlamaları ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.
Mezuniyet derecesi, müfredatta belirlenen derslerin alınması, 30 iş günü staj uygulamasının ve ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sisteminde en az 2 olarak tamamlanması ve zorunlu derslerini alıp geçmiş olması gerekmektedir. Programın başarıyla tamamlanabilmesi için 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir (Her dönem için 30 AKTS/ECTS kredi).
 
 
 
   
Üst Kademeye Geçiş Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği Enerji Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği vb. bölümlere devam edebilmektedirler.
Mezun İstihdam Olanakları Makine Programı öğrencileri mezun olduktan sonra her türlü makine imalat ve tasarımında görev alarak kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya kendi işlerinde çalışabilirler.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Matematik, fen bilimleri ve kendi alanıyla ilgili bilgileri tanıma, kavrama ve uygulayabilme becerisini kazanabilecektir. Temel bilgisayar bilgileri, yazılımları ve kendi alanında kullanılan bilgisayar programlarını öğrenecek. Bunları uygulayabilecektir. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilecek; bir yabancı dili temel seviyede ve mesleki anlamda bilecektir. Sözlü, yazılı ve elektronik iletişim tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaktır. Bir işletmeyi yönetecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Makine parçalarının çizim ve tasarımını yapabilecek, istenilen özelliklere ve dünya standartlarına uygun şekilde makine parçalarını tasarlayıp analiz edecektir. Geleneksel üretim yöntemlerini (torna, freze, kaynak vb.) ve modern üretim yöntemlerini tanır (CNC, EDM, PLC vb.) ve bunları kullanarak üretim yapabilecektir. Malzemeyi tanır, malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplayabilecektir. Hidrolik-pnömatik, elektro-hidrolik, elektro-pnömatik sistemlerde kullanılan elemanların özelliklerini, sembollerini ve devre şemalarını bilecek ve uygulayabilecektir. Mesleki alanla ilgili tasarım, üretim ve kontrol için gerekli standartları, kalite kavramını ve kullanılan ölçüm tekniklerini bilecek ve uygulayacaktır. Mesleki alanla ve dünyayla ilgili gelişmeleri, bununla ilgili araçları (dergi, kitap, fuar, internet, seminer, bilgisayar programları vb.) sürekli takip eder. İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilir, takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenme anlayışına sahip olur. Farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilme ve bunu sağlayacak teknikleri kullanabilme becerisine sahip olur.
 
İletişim Bilgileri Posta Adresi:
Harran Üniversitesi
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eyyübiye Yerleşkesi
63200 ŞANLIURFA
Tel:
0 414 318 38 53
Faks:
0 414 318 39 28
İnternet Adresi:
http://tekbilmyo.harran.edu.tr
 
             
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN 3852 hsahin@harran.edu.tr www
Dr. Öğr.Gör. Vehbi BALAK   vbalak@harran.edu.tr  
Öğr.Gör. Cenap GÜVEN   cenap_guven@harran.edu.tr  
Öğr.Gör. Ahmet Ersin ALTIPARMAK   a.e.altiparmak@harran.edu.tr  
Öğr.Gör. Ersan KIRAR   ekirar@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri
Ders Bilgi Paketi için Tıklayınız.
Ders İçerik Çıktıları İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2021-2022 BAHAR)

BİLGİ SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ