VİZYONUMUZ

Yüksek nitelikli öğretim kadrosu ile
sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek
bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak
bilinçli öğrenciler yetiştirmektir.