Kişisel Bilgiler :
E-Posta : hsahin@harran.edu.tr
Web : -
Telefon : 0 414 3183852
Doğum Yeri / Doğum Yılı : Şanlıurfa
Uyruk : Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora : Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-2012
Yüksek Lisans : Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-2006
Lisans : Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü-1997
Yabancı Dil : İngilizce-ÜDS: 92.500, KPDS: 80
   
Tezler :
Doktora : Tarımsal Üretimde Yabancı Ot Mücadelesinde Mikrodalga Yönteminin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans : Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Tekno-Ekonomik Analizi
Lisans : Isı Yalıtımı ve İzolasyon Teknikleri
   
   
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1- H. SAHIN, R.SAGLAM, “A Research about microwaves effects on germination of weed plants”, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. VOL.10, NO:3, ISSN 1990-6145,MARCH 2015.
A2H. SAHIN, “Effects of microwaves on germination of weed seeds”, Journal of Biosystems Engineering 39(4):304-309. (2014. 12). http://dx.doi.org/10.5307/JBE.2014.39.4.304
A3- I. TOBİ, R. SAGLAM, KUP, F., H. SAHIN, M. BOZDOGAN, B.PISKIN and C. SAGLAM, “Determination of accuracy level of agricultural spraying application in Sanliurfa/ Turkey”, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28), pp. 6064-6067, 26 November 2011.
A4-KUP, F.,  R. SAGLAM, I. TOBİ, H. SAHIN and C. SAGLAM, “Calibration of time domain reflectometry (TDR) on the basis of torf sand and its optimisation for irrigation automations”, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(10), pp. 2386-2393, 18 May, 2011.
 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1- Bulut, H., Şahin, H. ve Karadağ, R., “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Tekno-Ekonomik Analizi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 101, 23-33 (2007).
 
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve (Proceedings) basılan bildiriler: 
C1-POLAT, R., SAHIN, H., PISKIN, B., SAGLAM, C.. 2008. Current Situation of Mechanization in Cotton Harvesting in Southeastern Anatolia Project (Seap) Areas in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture.14-17 October, 2008 Antalya,Türkiye.
 
Akademik Görevler:
Yrd. Doç. : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2013-…..  
Öğr. Gör. : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2007-2012 
   
   
İdari Görevler:
Müdür Yardımcısı : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2012-…..
Bölüm Başkanı : Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm 2009-….