Kişisel Bilgiler :
E-Posta : savaskoc72@harran.edu.tr
Web : -
Telefon : 0 414 318 26 44
Doğum Yeri / Doğum Yılı : Kozluk/BATMAN / 1977
Uyruk : Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora : Harran Üniversitesi.....................
Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, elektrik eğitimi ABD - 2008
Lisans : Dicle Üniversitesi Batman Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğretmenliği- 2003
Yabancı Dil : İngilizce
   
Tezler :
Doktora Tezi : Rulmanlı Vidalı Mil Tahrikli Robot Tasarım ve İmalatı
Y. Lisans Tezi : Enerji iletim hatları için MATLAB/GUI tabanlı bir arıza analiz programı geliştirme
   
Yayınlar: 
* Koc,S.,Aydogmus,Z, A MATLAB/GUI Based Fault Simulation Tool For Power System Education, Mathematical and Computational Applications, Vol.14,No.3,pp.207-217,2009
* Koc,S.,Aydogmus,Z, Simetrili Bileşenler Metodu Kullanılarak MATLAB/GUI Tabanlı Bir Arıza Hesabı Arayüzü , 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, 2009
   
Verdiği Dersler :
Ders Kodu Dersin Adı Dönemi
2302107 Bilgi İletişim Teknolojisi Güz
2302108 Tesisata Giriş Güz
2302301 Bilgisayar Destekli Proje-1 Güz
2302304 Güç Elektroniği-1 Güz
2302311 Elektrik Enerji Santralleri Güz
2310110 Otomotiv Elektriği Güz
2303107 Bilgi İletişim Teknolojisi(İ.Ö) Güz
2303108 Tesisata Giriş(İ.Ö) Güz
2303301 Bilgisayar Destekli Proje-1(İ.Ö) Güz
2303311 Elektrik Enerjisi Santralleri (İ.Ö) Güz
 2302207  Bilgisayar Destekli Tasarım  Bahar
2302401 Bilgisayar Destekli Proje-2 Bahar
2302402 Sarım Tekniği Bahar
2302405 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım  Bahar
2306402 Doğal Gaz Tesisatı Bahar
2310406 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Bahar
2310408 Çevre Koruma  Bahar
2310409 Mesleki Yabancı Dil Bahar
2310410 Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Bahar
2303207  Bilgisayar Destekli Tasarım(İ.Ö)  Bahar
2303401 Bilgisayar Destekli Proje-2(İ.Ö) Bahar
2303402 Sarım Tekniği(İ.Ö) Bahar
2303405 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı(İ.Ö) Bahar
     
Akademik Görevler:
Öğr. Gör. : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009-