Kişisel Bilgiler : Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ
E-Posta : buyukkilic@harran.edu.tr
Web : -
Telefon : 0 414 318 3000-2613
Doğum Yeri / Doğum Yılı : Viranşehir / 1965 
Uyruk : Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora : Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü devam ediyor.
Yüksek Lisans : Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD - 1995
Lisans : Dicle Üniversitesi,Urfa Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölümü - 1986
Yabancı Dil : İngilizce
   
Tezler :
Lisans Bitirme Tezi : Çayır Meralarda  Yabancı Bitkiler 
Yüksek Lisans Tezi : Şanlıurfa'da İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Börülce (Vigna sinensis L.) de Bitki   Sıklığının Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisinin Araştırılması
   
Yayınlar :
  6. Cevheri, C., Cevheri, C.İ., M. Cemil BÜYÜKKILIÇ, M. Türkiye’de Yem Bitkilerinin Pazarlama Projeksiyonları. Türkiye VIII Tarla Bitkileri Kongresi  19-22 Ekim, 2009, HATAY cilt 2: s. 873-877, (2009) (Tam Metin)
  Şanlıurfa’da (Harran Ovası) Üretilen Pamukların Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Konusunda Bir Çalışma
Cevher İlhan CEVHERİ, M. Cemil BÜYÜKKILIÇ, Cenap CEVHERİ
  Şanlıurfa’da Faaliyet Gösteren Çırçır-Prese Fabrikalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri.
Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ, Cevher İlhan CEVHERİ
  Şanlıurfa'da (Harran Ovası KoĢullarında) Organik Pamuk Üretiminin Organik Tekstil Sektörüne Etkileri ve Pazarlama Olanakları
Cevher İlhan CEVHERİ, Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ
Verdiği Dersler :
Ders Kodu Dersin Adı Dönemi
2311115 Toprak Bilgisi ve Bitki Yetiştiriciliği Güz
2311315 Zirai Üretim İşletmeciliği Güz
2310308 Meslek Etiği Güz
2310309 İletişim Güz
2306108 İş Güvenliği Güz
2311309 Zirai Mekanizasyon Projesi Güz
2311319 Yönlendirilmiş Çalışma Güz
Akademik Görevler:
Okutman : Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu 1995- 2015
Okutman : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2015 - 2018
Öğr.Gör :Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018
İdari Görevler:
Proje Koord. : 1990–1992 Harran Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi
Sulama Müh. : 1992–1995 Köy Hizmetleri XIX. Bölge Müdürlüğü
Müdür Yard. : 1995–1998 HRÜ Akçakale Meslek Yüksekokulu  
Pamuk Eksperliği ve İplikçilikProgram Başk. : 1995-2004 HRÜ Akçakale Meslek Yüksekokulu 
Tekstil Program Başk. : 2004-2015 HRÜ Akçakale Meslek Yüksekokulu 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten