Kişisel Bilgiler :
E-Posta : mhaydogdu@harran.edu.tr
Web : -
Telefon : 0 414 318 3862
Doğum Yeri / Doğum Yılı : Şanlıurfa / 1964
Uyruk : Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora : Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, T. Ekonomisi ABD, Doğal Kaynaklar Ekn 2012
Yüksek Lisans : Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh, Hidrolik ABD - 2006
Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü - 1988
Yabancı Dil : İngilizce
   
Gerçekleştirilen Prejeler :
Yardımcı Yürütücü : Urfa İsot biberinin Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi (2014-…) GAP İdaresi
Proje Grubu Üyesi : Intergreted Water Management Stakeholder Research Institute for Humanity and Nature- RHIN-Japonya (2012-……)
Ülke Üyesi, GAP Bölgesi Koordinatörü  : Eupharates-Tigris Region Inititative for Cooperation-ABD, İsveç-(2006-….)
   
Tezler :
Yüksek Lisans Tezi : 1-GAP Bölgesinin Organik Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi (2015-…..)
  2-GAP Bölgesi Kırsal Kalkınma Programların Etkileri (2015-……)
Lisans Bitirme Tezi : Sulama Yönetimi ve Tarım Politikaları, Su Politikaları, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Tarımsal Desteklemeler,
   
Yayınlar:
1. Aydogdu M.H., and Aydogdu  M., 2015. “Attitudes of the water authority to water user associations and the management-GAP region, Sanliurfa-Turkey” , International Journal of Current Science, INT J CURR SCI 2015, 15S: E 43-48
2. Aydogdu M.H., Karli B., Mancı A.R., Aydogdu M., 2015. “Çiftçilerin Doğal Kaynaklara Olan Bakış Ve Algıları Üzerine Bir Çalışma: Gap-Harran Ovası Örneklemesi” Sunulu Bildiri, GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, p.57-63 Şanlıurfa.     
3. Aydogdu M.H., Karli B., Yenigun K., Aydogdu M., 2015.The farmers’ views and expectations to the Water User Associations; GAP–Harran plain sampling, Turkey” Global Advanced Research Journal of Agricultural Science (ISSN: 2315-5094) Vol. 4(1) pp. 033-041.
4. Aydogdu M.H., 2015. “Evaluation of the managers’ views to water user associations in GAP-Harran Plain, Turkey”. Basic Research Journal of Agricultural Science and Review ISSN 2315-6880 Vol. 4(2) p. 064-070
5. Aydogdu M.H., Manci A.R., Aydogdu M., 2015. “The Changes In Agricultural Water Management; Water User Associations, Pricing And Privatization Process.” Electronic Journal of Social Sciences. ISSN:1304-0278. Winter-2015 Volume:14 Issue:52, p.146-160
6. Aydogdu M.H., Karli B., Aydogdu M., 2015. “The Overviews Of Water User Association Presidents To Irrigation Water Pricing And Management: The Gap-Harran Plain Irrigations Sampling” International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2694 Number: 31, p. 167-177.
7. Aydogdu M.H., Manci A.R., Aydogdu M., 2014.The Overviews And Perceptions Of Faculty Of Agriculture Students Of Harran University To Agricultural Policies Of Turkey.” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 63-77, Ankara-Turkey
8. Aydogdu M.H., 2014. ”Results and Evaluation of Water Management Stakeholders.”  Research Institute for Humanity and Nature, C09. P.31-58.,ISBN 978-605-65080-1-1
9. Aydogdu M.H., Karli B., Yenigun K., Manci A.R., Aydogdu M., 2014. “Pricing Trends In Agricultural Irrigation; Attitudes And Perceptions Of Farmers To Pricing; Gap-Harran Plain Irrigations, Sanliurfa” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2529
10. Aydogdu M.H., Karli B., Yenigun K., Manci A.R., Aydogdu M., 2014.”The Structural Problems Of Water User Associations And Recommended Solutions In The Harran Plain In Gap Region, Turkey” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2488 
11. Aydogdu M.H., Manci A.R., Aydogdu M., 2014. “A Research on Profile of Harran University Faculty of Agriculture Students’ Perspective and Satisfaction”, Harran Üniversitesi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
12. Manci A.R., Aydogdu M.H., 2014. “The International Tourists' Profile Visiting Sanliurfa And Their Cultural Heritage Perceptions.” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) (Autumn I) Number: 27, p. 91-107. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2409 
13. Aydogdu M., Aydogdu M. H., Cullu M. A., 2014.” The Impact Determination On Cotton Yields Of Soils Which Have Different Salt Levels And Its Relation With Satellite Data (Sanliurfa, Harran, Imambak Water User Association)” Turkish Studies, Doi Number: 10.7827/ TurkishStudies.6009,  Volume 9/2 Issue 12 
14. Aydogdu, M., Nacar, A. S., Aydogdu, M. H., Nacar, M. A., Çullu, M. A., 2014. “Kablosuz Algılama Ağları kullanılarak toprak nemi ve tuzluluğunun geniş alanlarda izlenmesi(Akilli Sulama Sistemleri)” TürkTarım (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi) ISSN 1303-2364 Sayı 216 sf:44-48 Mart-Nisan 2014.
15. Aydogdu M., Aydogdu M. H., Cullu M. A., 2014. The Determination of The Cotton Productivity and Losses Under the Effect of Salinity by Using Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) GAP Region, Akçakale Sampling, Turkey” The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS, Spring ISSN:2148-4163 2014.  Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2167 Number: 24 , p. 617-630,
16. Aydogdu M., Güzel A., Sürücü A., Aydogdu M. H., Çullu M. A., 2013. Determining The Number And Flora Of Pistachio Tree Of Tektek Plateaus By Using Remote Sensing And Geographical Information Systems Techniques. Doi Number 10.7827/ TurkishStudies.6009 Page 109-120 Volume 8 Issue 12.  
17. Yenigün, K., Aydogdu, M.H., 2010, "Evaluation of Irrigation and Drainage Systems of GAP, the Turkey’s Largest Integrated Water Resource Development Project", Scientific Research and Essays, Vol.5(21), pp.3237-3253.
18. Allan J.A., Atallah M., Aydogdu M.H., Barghouti S., Cherfane C.C., Lintner S.F., Quteishat K., Woldesemait M.S., 2010., “Water and Energy Linkages in The Middle East-Regional Collaboration Oppurtunities” Paper 16, S:6-19, 16-22 August, Stockholm, Sweeden
19. Aydogdu M.H, Karlı B., Bilgic A., 2010. Tarimsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma, Türkiye IX. Tarim Ekonomisi Kongresi (127-134) Şanlıurfa
20. Paksoy S., Aydogdu M.H., 2010, Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi, Journal Of Enterpreneurship and Develeopment, Volume 5, Number 1, Haziran 2010
21. Yenigün, K., Aydogdu, M.H., Gerger, R., Gok, N., Gumus, V. and Yazgan, M.S., 2009, "Application of Geosynthetics and Evaluation of Water Quality in an Artificial Lake in Harran University, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.18, No:4/April, 412-422, Parlar Scientific Publications
22. Yenigün, K. ve Aydogdu, M.H., 2009, GAP'ta Sulama ve Drenaj, Güneydoğu Life, Sayı:19, Ocak-Şubat.
23. Aydogdu, M.H. ve Yenigün, K., 2008, “Türkiye’nin En Büyük Entegre Su Kaynakları Projesi GAP’ta Sulama ve Drenaj Sistemlerinin Özet Değerlendirmesi”, TMMOB II. Su Politikaları Kongresi, C:1, S:159, 20-22 Mart, Ankara.
24. Yenigün, K. ve Aydogdu, M.H., 2008, Türkiye’nin En Büyük Entegre Su Kaynakları Projesi GAP Kapsamındaki Sulama ve Drenaj Sistemlerinin Genel Değerlendirilmesi, Su Kaynakları dergisi, Su Vakfı, Sayı:1, p:27-56.
25. Yenigün K., Gerger R., Aydogdu M. H., 2006,  “Bir Kampus Göleti Uygulaması: Osmanbey Göleti”, GAP V. Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, C:2, S:1105, 26-28 Nisan, Şanlıurfa.
26. Aydogdu M. H., Yenigün K., 2006, “Sınır Aşan Sularda Su Politikalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Durum; GAP Bölgesi Örneklemesi”, GAP V. Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, C:2, S: 115026-28 Nisan, Şanlıurfa.
27. Aydogdu M.H., 2002., “Approach to Cultural Heritage of GAP Region in Turkey” VIIIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics(ICCM), p: 419-427, Theseloniki, Grecee
   
Verdiği Dersler :
Ders Kodu Dersin Adı Dönemi
0701140 Yapı Malzemeleri Güz
0701321 Betonarme-1 Güz
0701340 Betonarme Güz
2307306 Betonarme Güz
2307106 Yapı Malzemeleri Güz
2316106 Yapı Malzemeleri(İ.Ö.) Güz
2316306 Betonarme (İ.Ö) Güz
0701431 Sistem Analizi Ve Tasarımı Bahar
0701428 Betonarme-2 Bahar
0701442 Yapı Onarımı Ve Güçlendirme Bahar
0701447 Proje Etüdü Ve Uygulaması Bahar
2307402 Yapı Onarımı Ve Güçlendirme Bahar
2307408 Proje Etüdü Ve Uygulaması Bahar
2316402 Yapı Onarımı Ve Güçlendirme(İ.Ö.) Bahar
2316408 Proje Etüdü Ve Uygulaması(İ.Ö) Bahar
2307405 Zemin Mekaniği-2 Bahar
2316405 Zemin Mekaniği-2 (İ.Ö) Bahar
     
Akademik Görevler:
Dr. Öğr. Üyesi : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl. 2012- 
Öğr. Gör. : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2004-2012 
   
İdari Görevler:
Bölüm Başkanı : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi
Yönetim Kurulu Üyesi : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Disiplin Kurulu Üyesi : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu