Kişisel Bilgiler :
E-Posta : kyuksel@harran.edu.tr
Web : www.sebnemkuloglu.net
Telefon : 0 414 318 26 96
Doğum Yeri / Doğum Yılı : Antalya / 1978
Uyruk : Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilimleri ABD - 2011
Yüksek Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilimleri ABD - 2003
Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 2000
Yabancı Dil : İngilizce
   
Tezler :
Lisans Tezi ‘‘Kendi Kendini Temizleyen Betonlarda Kalıp Tipinin Durabiliteye Etkisi’, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2010.
Y.Lisans Tezi ‘Çimento Esaslı Tamir Harçlarının Durabilite Özellikleri’ isimli yüksek lisans tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2003.
   
Çalışma Alanları:
* ‘Durabilty of Concrete and Epoxy Repair Mortar Used Systems’, isimli  uluslararası bildiri, ASPIC, 7th Asian Symposium on Polimers in Concrete, 3-5 Ekim 2012, İstanbul.
‘Kendi Kendini Temizleyen Betonlar’ isimli bildiri, THBB, BETON 2011, Hazır Beton Kongresi, 20-22 Ekim, İstanbul.
* ‘Çevresel Etkileri Azaltılmış Beton Üretimi’ isimli bildiri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları, 1. Bahar Semineri, 20 Haziran 2008, İstanbul.
* ‘Çimento Bazlı Onarım Harçlarında Performans Kriterleri ve Bu Kapsamda Bir Durum Değerlendirmesi’ isimli makale, Yapı Kimyasalları Dergisi, Sayı:01, Sayfa:76-85, Mart-Nisan 2007.
‘Renklendirici Katkıların Mimari Beton Özelliklerine Etkisi’ isimli bildiri, THBB, BETON 2004, Hazır Beton Kongresi, 10 – 12 Haziran 2004, İstanbul.
‘Tamir Harçlarının Durabilitesi’ isimli bildiri, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, 5. Ulusal Beton Kongresi, 1-2-3 Ekim, 2003, İstanbul.
   
Verdiği Dersler :
Ders Kodu Dersin Adı Dönemi
2309114 Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri 1 Güz
2309214 Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri 2 Bahar
2309218 Geleneksel Yapı Türleri Bahar
2309308 Malzeme Bozulmaları 1 Güz
2309407 Malzeme Bozulmaları 2 Bahar
2309302 Genel Restorasyon Yöntemleri 1 Güz
2309404 Genel Restorasyon Yöntemleri 2 Bahar
2309303 Genel Restorasyon Projesi 1 Güz
2309413 Genel Restorasyon Projesi 2 Bahar
0740403 Mimarlık Tarihi 2 Bahar
 0501804  Şehircilik ve Planlama  Bahar
     
Akademik Görevler:
Dr. Öğr. Üyesi : Görevlendirme ile Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari  Restorasyon Programı. 28.08.2012
Dr. Öğr. Üyesi : Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü. 17.08.2012
Öğr. Gör. : Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı. 24.11.2010 – 28.08.2012
Araştırma Gör. : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Yapı Malzemeleri Birimi. 23.11.2010 - 03. 12. 2001
   
İdari Görevler:
Yönetim Kurulu Üyesi : Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği. 1 Temmuz 2013.