Kişisel Bilgiler : Cevher İlhan CEVHERİ
E-Posta icevheri@harran.edu.tr
Web  
Telefon 04143183236
Doğum Yeri / Doğum Yılı Şanlıurfa/1971
Uyruk Türkiye
     
Eğitim Bilgileri :
Doktora Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı -2016
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı - 2002
Lisans Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü - 1996
Yabancı Dil İngilizce
   
Gerçekleştirilen Projeler :
 BAP Projesi Yeşil Gübre, Organik Gübre ve Konvansiyonel Tarım Koşullarında Üretilen Bazı Pamuk Çeşitlerinin Fizyolojik Özelliklerinin Elde Edilen Liflerin Morfolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması (2017)
 BAP Projesi Harran Ovası Organik Ve Konvansiyonel Koşullarda Üretilen Bazı Pamuk Çeşitlerinin Lif Kalite Özellikleri Ve Lif Kalite Özellikleri Arasındaki Korelasyon Konusunda Bir Araştırma (2016)
   
   
   
Tezler :
 Doktora Harran Ovası Organik Üretim Koşullarında Organik ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Bazı Pamuk Çeşitlerinde (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
 Yüksek Lisans Harran Ovası koşullarında yetiştirilen pamuk (gossypium hirsutum  L. ) çeşitlerinde lif ve iplik kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin saptanması üzerine bir araştırma
 Lisans  GAP’ın Şanlıurfa’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısına Etkisi
   
Çalışma Alanları:
 Organik Tarım, Organik Pamuk, Organik Pamukta Lif Teknolojisi, Botanik, Bitki  Biyolojisi.
 
Yayınlar:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. CEVHERİ, C.İ., YILMAZ, A., 2017. A Research On The Investıgatıon Of The Vegetatıve Characterıstıcs Of Some Cottons Varıetıes Produced Under Organıc And Conventıonal Condıtıons- Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 4: 75-82, 2017, Podgorica
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. CEVHERİ, C.İ. 2017. A Research On The Quality Features of Fibres of Some Cotton Sorts and Correlation Between Fibre Quality Under the Organic and Conventional Production Conditions of Harran Plain. Abstarct Book, P:974. İnternational Conference On Agriculture, Forest,, Food Sciences and Technologies, Capadocia, Turkey. (ICAFOF).
B2.  CEVHERİ, C.İ., YILMAZ, A. 2017. Harran Ovası Organik Tarım Koşullarında Üretilen Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Uygulanan Organik Gübrelerin Verim Özelliklerine Etkisi. Bildiri Özetleri S:40, Harran Üniversitesi, Harran 1. Uluslararası ARGE Proje Pazarı. 12 Mayıs 2017, Şanlıurfa.
B3. CEVHERİ, C.İ. 2012. GAP Bölgesi Organik Tekstillerinin Hammaddesi Konumunda Olan Organik Pamukların Üretilmesi ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası ARGE Proje Pazarı, Kongre Kitabı, S:235-236. Bursa.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, C.İ., HALİLOĞLU, H., 2005. Harran Ovası Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya (Glycine max. L. Merrill) Çeşit ve Genotiplerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2):55-61, Şanlıurfa.

D2. CEVHERİ, C.İ., YILMAZ, A., 2016. Harran Ovası Organik Tarım Koşullarında Üretimi Yapılan Bazı Pamuk (Gossypiumhirsutum L.) Çeşitlerinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Gün Sayısı ve Gün-Derece Değerlerine Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(1):82-93. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. YILMAZ, A., ÜNALAN, M., CEVHERİ, İ., BEYYAVAŞ, V., 2003. Patates (Solanum tuberosum L.)’te Bazı Kantitatif Karakterler ile Verim Arasındaki İlişkiler. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Tarla Bitkileri Islahı S: 493-498, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
E2. CEVHERİ, İ., YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V.,2003. Türkiye’de Lif Pamuklarında Standardizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II Bitki Yetiştirme Teknikleri. S: 618-622, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
E3. YILMAZ, A., CEVHERİ, C.İ., BEYYAVAŞ, V., HALİLOĞLU, H., 2005. Gamma Işınlamasının (Cobalt-60) Acalpi-952 Pamuk (G. HirsutumxG. Barbadaence L.) Çeşidinde M1 ve M2 Generasyonlarında Mutasyon Etkilerinin Saptanması. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Araştırma Sunusu, S: 1053-1058, 05-09 Eylül 2005 Antalya.
E4. GÜNEŞ, A., CEVHERİ, C.İ., BEYYAVAŞ, V., YILMAZ, A., 2005. Gap Bölgesinde Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Tarımı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Derleme Sunusu, S: 309-314, 05-09 Eylül 2005 Antalya.
E5. YILMAZ, A., CEVHERİ, C.İ., BEYYAVAŞ, V., 2005. GAP’ta Makineli Pamuk Hasadı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konusunda Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Derleme Sunusu, S: 315-320, 05-09 Eylül 2005 Antalya.
E6. CEVHERİ, C.İ., GÖRMÜŞ, Ö., 2005. Gap Bölgesi (Şanlıurfa İli) Koşullarında Yetiştirilen Pamuk(Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Lif ve iplik Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Araştırma Sunusu, S: 1059-1064, 05-09 Eylül 2005 Antalya.
E7. YILMAZ, A., BOYDAK, E., BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, C.İ., HALİLOĞLU, H., GÜNEŞ, A., 2005. Şanlıurfa Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Bazı Susam(Sesamum Indicum L.) Çeşit ve Hatlarının Yetiştirilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Araştırma Sunusu, S: 425-429, 05-09 Eylül 2005 Antalya.
E8.  CEVHERİ, İ., YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., 2003. Organik Tarım ve Organik Tarım İçinde Pamuğun Yeri ve Önemi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Tarla Bitkileri Islahı S: 387-391, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
E9. CEVHERİ, C.İ., BÜYÜKKILIÇ, M.C., CEVHERİ C., KÜÇÜK, Ç., 2013. Türkiye’de Organik Soya Tarımı Potansiyeli ve Organik Soyanın Faydaları. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Poster Bildiri. S:369-372, 25-27 Eylül 2013 Samsun.
E10. HALİLOĞLU, BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, C.İ., BOYDAK, E., H., YILMAZ, A., 2007. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Dört Soya(Glycine max. L. Merrill) Çeşidinde Verim ve Verime Etkili Karakterler Arası Korelasyon ve Path Analizi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Poster Sunusu, S: 707-710, 25-27 Haziran 2007 Erzurum.
E11. BÜYÜKKILIÇ, M.C., CEVHERİ, C.İ., 2009. Şanlıurfa’da Faaliyet Gösteren Çırçır-Prese Fabrikalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiri, S: 61-64, 19-22 Ekim 2009 Hatay.
E12. CEVHERİ, C.İ., BÜYÜKKILIÇ, M.C., CEVHERİ C., 2009. Şanlıurfa’da (Harran Ovası) Üretilen Pamukların Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Konusunda Bir Araştırma. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiri, S: 57-60, 19-22 Ekim 2009 Hatay.
E13. CEVHERİ C., CEVHERİ, C.İ., AVCI, M., BÜYÜKKILIÇ, M.C., 2009. Türkiye’de Yem Bitkilerinin Pazarlama Projeksiyonları. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiri, S: 873-877, 19-22 Ekim 2009 Hatay.
E14. CEVHERİ, C.İ. 2005. Tarımsal Bilişim ve GAP. Akademik Bilişim, 2005. Gaziantep Üniversitesi.
Verdiği Dersler :
 Dersin Kodu         Dersin Adı                                                         Dönem      
1107108                 Botanik                                                               Güz
1107308                 Organik Tohumculuk                                         Güz
1107310                 İşletme Yönetimi                                                Güz
1107302                 Organik Meyvecilik ve Bağcılık                        Güz
1107303                 Organik Sebzecilik                                             Güz
1107212                 Bitki Fizyolojisi                                                Bahar  
1107207                 Organik Tarımın Genel İlkeleri                        Bahar
1107404                 Organik Tarımda Mevzuat ve Sertifikasyon    Bahar                                 
Akademik Görevler:
Dr. Öğr. Üyesi Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO 2017-…
Öğr. Gör.  Akçakale MYO 1996-2017
İdari Görevler:
Müdür V. Akçakale MYO 2017- ….
 Müdür Yardımcısı  Akçakale MYO 2002-2003, 2008-2011, 2015-2017
 Program Başkanlığı  Akçakale MYO Organik Tarım Programı 2010-2017
 Program Başkanlığı  Akçakale MYO Tekstil Teknolojisi Programı 2001-2010

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten