7143 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. inci maddesi gereğince af kanunundan
yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde
(18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar) ilgili Fakülte Dekanlıklarına /Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklülerine şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.


****Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrenciler başvurularını ilgili Fakülte Dekanlıklarına /Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu /
Enstitü Müdürlüklerine yapacaklardır.


Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:


1. Başvuru Dilekçesi. Başvuru dilekçesi için tıklayınız
2. Kimlik Fotokopisi
3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
5. Lise Diploması


Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden
İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi Başvuru dilekçesi için tıklayınız
2. Kimlik Fotokopisi,
3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
5. ÖSYM sınav sonuç belgesi,
6. Lise Diploması