NOT: Aşağıda örneğini alarak doldurduğunuz dilekçelerdeki işlemler (Tek- İki Ders Sınavları , Ders Kaydı Ek Süre, Mazeret Sınavı, Yatay Geçiş)  ile ilgili sonuçların duyurusu  Yüksekokulumuzun  "http://tekbilmyo.harran.edu.tr/"  adresinde yapılacaktır.  

Dilekçe ve Form Örnekleri:      

ÖĞRENCİLER İÇİN:
  1. Ders Kaydı Ek Süre İstek Dilekçe Örneği
  2. Ders Muafiyet Dilekçe Örneği
  3. Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği
  4. Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği
  5. Sınav Notuna İtiraz Dilekçe Örmegi
  6. Tek Ders Veya İki (2) ders Sınav Dilkeçe Örneği
  7. Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği
  8. Merkezi Puanla Yatay Geçiş Dilekçe Örneği
  9. İlişik Kesme Dilekçe Örneği