2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu veya yaz okulu sonu itibariyle mezun durumda olan son sınıf öğrencilerinden, yaz stajını yapmamış veya eksik stajı bulunanlar için; 
Öğrencilerimiz staj yapacak işletme bulmakta sıkıntı yaşamaları durumunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki bölümlerine dilekçe ile başvurarak, staj uygulamasının içeriğine uygun ve sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz dönemine mahsus olmak üzere, uzaktan öğretim yöntemleriyle (ödev/proje vb etkinlikler) stajlarını yapabileceklerdir. Bunların (ödev/proje vb etkinlikler) değerlendirilmesi birimlerdeki staj komisyonları tarafından yürütülecektir. 

Yukarıda anılan senato kararı gereği stajını ödev/proje vb etkinlikler şeklinde yapacak 2. sınıf öğrencilerimiz için matbu dilekçe ve başvuru tarihleri belirlenmiştir. Ödev/proje konuları kayıtlı olduğunuz programın staj komisyonu tarafından belirlenecektir. 

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız!!

                           
Ödev/proje vb Etkinliklere İlişkin Takvim
Başvu Tarihleri 22 Haziran-03 Tammuz 2020
Başvuruların Değerlendirilmesi 06-10 Temmuz 2020
Staj komisyonu Tarafından Ödev/Proje Verilmesi 13 Temmuz 2020
Ödev/projelerin Son Teslimi 27 Temmuz 2020
Değerlendirme Sonuçları Yüksekokulumuz Web Sitesinde Duyurulacaktır.