2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle stajlar ile ilgili yapılacak uygulamalara ilişkin olarak Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki karar alınmıştır. 

Buna göre,
2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu veya yaz okulu sonu itibariyle mezun durumda olan son sınıf öğrencilerinden, yaz stajını yapmamış veya eksik stajı bulunanlar için; 
Öğrencilerimiz staj yapacak işletme bulmakta sıkıntı yaşamaları durumunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki bölümlerine dilekçe ile başvurarak, staj uygulamasının içeriğine uygun ve sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz dönemine mahsus olmak üzere, uzaktan öğretim yöntemleriyle (ödev/proje vb etkinlikler) stajlarını yapabileceklerdir. Bunların (ödev/proje vb etkinlikler) değerlendirilmesi birimlerdeki staj komisyonları tarafından yürütülecektir.

Ara sınıf veya mezun durumda olmayan öğrenciler ise yaz stajlarını,
Ara sınıf veya mezun durumda olmayan öğrenciler, talepleri halinde, stajlarını, staj yapacakları kurum/işletme tarafından onay aldıkları ve birim staj komisyonlarınca uygun görülen yerlerde yapabileceklerdir. 

İlgili belgeler için formu tıklayınız!
STAJLARDA UYGULANACAK KURALLAR
STAJ BAŞVURU FORMU
STAJ SİCİL ONAY FORMU
STAJ DOSYASI

 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

                                
Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul İşlmeleri 22 Haziran-07 Temmuz 2020 
Öğrenciler İçin Staj Tarih Aralıkları  13 Temmuz- 27 Ağustos 2020
Staj Dosyası ve İşveren Raporunun Teslim Edilmesi 04 Eylül 2020
Değerlendirme Sonuçları Yüksekokulumuz Web Sitesinde Duyurulacaktır.