Harran Üniversitesi Ön lisans ve Lisan Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca
mazeretleri nedeniyle 2019- 2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ara sınavlarına giremeyen aşağıda
isimleri belirtilen Yüksekokulumuz öğrencileri ninsınavına giremedikleri derslerden 16-20 Aralık 2019
tarihleri arasında her sınavın ilgili ders programındaki saatinde mazeret sınavları yapılacaktır.
İsim Listesi