2019/43/3- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16/11/2018 tarih ve E.45477 sayılı yazısı görüşüldü.
 
             2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrasındaki “Ancak bu süreler sonunda
kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2(iki) ek
sınav hakkı verilir” hükmü uyarınca Yüksekokulumuzdaki başarısız dersi bulunan öğrencilere ait 101 kişilik liste ekte sunulmuş
olup bu öğrencilere sınav hakkı verilmesi uygun görülmüş olup başvuru, değerlendirme ve sınav takvimi aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekilde kabulüne, kararın Rektörlük Makamına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulması;
 
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Başvuru Sonuçları İlan Tarihi
  1. Ek Sınavlar
  1. Ek Sınavlar
11-15 Kasım 2019 18-20 Kasım 2019 22 Kasım 2019 25/11/2019
06/12/2019
 
 
16/12/2019
28/12/2019
Başvuruda bulunacak  olan öğrencilerimiz transkriptleriyle beraber öğrenci işlerinden ilgili dilekçeyi doldurup evrak kayıt birimine teslim edeceklerdir.
SINAV HAKKI TANINAN ÖĞRENCİLER