2019/43/2- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16/11/2018 tarih ve E.45477 sayılı yazısı görüşüldü. 
 
          İlgi yazıya istinaden, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kanununun 44. Maddesinin
(c) fıkrası gereği Meslek Yüksekokulumuzda 4 (dört) yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretinin
ödenmemesi ve kayıt yenilememesi nedeni ile ilişiği kesilecek olan 179 öğrenciye ait liste ekte
sunulmuş olup, kararın YÖK’e sunulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulmasına;
179 ÖĞRENCİYE AİT LİSTE