Programın Amacı
BÖLÜM ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
PROGRAM ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI
 
 
 
Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
 
 
 
İSTİHDAM ALANLARI
 
 
 
 
 
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Karayolları .belediye ve inşaat sektöründe mal/hizmet üreten, ölçüm yapma hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında   istihdam edilirler.
 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Karayolları Havayolları özel ve devlete ait inşaat firmaları , meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
.
DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Ahmet Faruk ÇERMİKLİ 3868 afcermikli@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Ahmet Erhan EREN   aeren@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri

 I. SINIF I. YARIYIL

D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2312115 Temel Bilgi Teknolojisi Z 2 2 4 5
2312116 İstatistik Z 3 0 3 4
             
2312117 Genel Ulaşım ve Trafik Tekniği Z 2 0 2 2
2312104 Matematik-I Z 3 0 3 3
2312114 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Z 2 1 3 4
2312103 Yabancı Dil-I(İng.) Z 2 0 2 2
2312101 Türk Dili-I Z 2 0 2 2
2312102 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi-I Z 2 0 2 2
2312112 Yönlendirilmiş Çalışma-I Z 2 0 2 3
2312113 Seçmeli Ders-1*(Fotoğrafçılık-1) S 0 2 2 3
  TOPLAM   20 5 25 30
 
 I. SINIF II. YARIYIL
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
           
  Topografya Z 2 2 4 5
2312214 Teknik Resim Z 2 2 4 5
2312216 Trafik Kuralları ve Mevzuatı Z 2 0 2 3
2312213 Matematik-II Z 3 0 3 4
2312207 Malzeme ve Araç Teknolojisi Z 2 0 2 3
2312203 Yabancı Dil-II(İng.) Z 2 0 2 2
2312201 Türk Dili-II Z 2 0 2 2
2312202 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi-II Z 2 0 2 2
2312212 Yönlendirilmiş Çalışma-II Z 2 0 2 2
2312205 Seçmeli Ders-II*(Fotoğrafçılık–1) S 0 2 2 2
  TOPLAM   19 6 25 30
 
II. SINIF III. YARIYIL
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2312312 Trafik Planlaması ve Uygulaması-1 Z 2 2 4 5
2312313 Zemin Mekaniği Z 2 2 4 5
2312314 Yol Projesi ve Karayolu Tekniği Z 2 2 4 5
2312315 Temel İlkyardım Z 2 2 4 4
             
2312306 Trafik Psikolojisi Z 2 0 2 2
2312307 Yönlendirilmiş Çalışma-III Z 3 0 3 3
Seçmeli Dersler* (6 kredi saat ders seçilecektir.)
             
2312316 Mesleki İngilizce-I* S 2 0 2 3
2312311 Karayolu Hizmetleri ve Bakımı* S 3 0 3 3
  TOPLAM   18 8 26 25
 
 II. SINIF IV. YARIYIL
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2312413 Trafik Planlaması ve Uygulaması–2 Z 2 2 4 5
2312414 Köprüler ve Tüneller Z 2 2 4 5
2312415 Kaza Yeri İnceleme ve Bilirkişilik Z 2 2 4 4
2312416 Trafikte Bilgisayar Uygulamaları Z 1 2 3 3
2312417 Yol Üstyapısı Z 3 0 3 4
2312418 Kara Ulaştırma Ekonomisi Z 2 0 2 3
2312407 Yönlendirilmiş Çalışma-IV Z 2 0 2 3
Seçmeli Dersler* (6 kredi saat ders seçilecektir.)
             
2312411 Mesleki İngilizce-II S 3 0 3 3
             
  TOPLAM   17 8 25 30
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten