Programın Amacı
BÖLÜM ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
PROGRAM ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI
 
 
 
Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
 
 
 
İSTİHDAM ALANLARI
 
 
 
 
 
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Karayolları .belediye ve inşaat sektöründe mal/hizmet üreten, ölçüm yapma hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında   istihdam edilirler.
 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Karayolları Havayolları özel ve devlete ait inşaat firmaları , meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri  programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
.
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Ahmet Erhan EREN   aeren@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. M.Murat TOPLAMACI   mtoplamaci@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ÜNLÜ   nunlu@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri
Ders Bilgi Paketi için Tıklayınız.
Ders İçerik Çıktıları İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2021-2022 BAHAR)

BİLGİ SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ