Programın Amacı
BÖLÜM MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
PROGRAM SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ
Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İtfaiye araç ve ekipmanı hakkında bilgi sahibi olmak, kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilir

İtfaiye teşkilatlarının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri bilmek ve anlatabilir

Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilir

Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilir

Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilir
İSTİHDAM ALANLARI
Programımızdan mezun olan öğrenciler; Başta belediyelerin itfaiye teşkilatları olmak üzere hava alanı ve limanlarında itfaiye personeli olarak, Kara-Hava komutanlıklarında yangın astsubayı olarak, otellerde ve kamu kurumlarında, organize sanayi bölgelerinde ve endüstriyel kuruluşlarda yangın güvenlik elemanı olarak, İtfaiye ve yangın güvenliği, yangın alarm sistemleri ve söndürme teknolojileri ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman olarak, acil durum müdürlüklerinde ve sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri olarak çalışabilmektedir.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 

 
   

Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Cihat BENGİ   cihatbengi@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Merve TOPCU   mervet@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Gülsün DOGAN   gulsundogan@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri
Ders Bilgi Paketi için Tıklayınız.
Ders İçerik Çıktıları İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2021-2022 BAHAR)

BİLGİ SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ