Programın Amacı

       Yurdumuz tarihi mimari dokusunun zenginliği ile dünya kültür mirasında önemli bir yere sahiptir. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ilimizde yer alan mimari eserler bu zenginliği daha da arttırmaktadır.

 

      Son yıllarda kültür turizmi açısından önemli gelişmeler kaydeden Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarihi eserlerin restore edilerek turizmin hizmetine sunulması büyük önem taşımaktadır. Bölge illerindeki sivil mimari örnekleri evler başta olmak üzere han ve kervansaraylar restore edilerek turizm hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca son yıllarda ülkemizde gelişen “Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma” bilinci restorasyon sayısını her geçen gün arttırmaktadır.

 

       Yurt genelinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hızla çoğalan restorasyon çalışmalarında istihdam edilecek teknik eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek, tarihi yapılarımızın uzman elemanlar tarafından restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, onları kültür turizminin hizmetine sunmak için üniversitemiz Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu bünyesinde MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

 

        Mezunlarımız özel sektörde mimarlık ofislerinde çalışabilmektedir. Dikey geçiş sınavlarında Mimarlık, İç Mimarlık, , İç Mimarlık Peyzaj vb bölümlere geçerek Lisans mezunu olabilirler.

Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL 2696 kyuksel@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Ahmet KATRANCI 3874 akatranci@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Mahmut KARAÇİZMELİ 3871 mahmutkaracizmeli@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Hülya ÖZTÜRK TEL 2621 hulyaozturktel@harran.edu.tr www
         
AKTS Ders İçerikleri