Programın Amacı
BÖLÜM İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ
PROGRAM İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ
PROGRAMIN TANIMI Üniversitelerde Ön Lisans Seviyesinde Verilmekte Olan inşaat teknolojisi  Programı Tabi Bilimler Mesleki Bilgi Ve Beceri, Mesleki Şahsiyat Kazandırılması Gibi Konular Bir Denge İçerisinde Sunularak Öğrencilere Teknikerlik Formasyonu Kazandırılıp ; inşaat Teknik İşlerinde Görev Alabilecek  Ara Elemanı Yetiştirilmesi Amaçlanmaktadır
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl olup bu eğitim süresi içinde 30 gün Staj süresi  bulunmaktadır.

 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye İnşaat  Programcılığı programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
İSTİHDAM ALANLARI İnşaat teknikerleri konut,yol,baraj,hava alanı  vb gibi yapı inşaatlarında,resmi dairelerde yerel yönetimlerde aktif görev almakta veya kontroluk hizmeti veren firma ve malzeme test laboratuvarlarında görev alabilmektedir
 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, İnşaat Programcılığı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İnşaat Programcılığı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
.
 DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU   karaagaclioglu@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ÜNLÜ 3863 nunlu@harran.edu.tr www
Öğr.Gör. Abdurrahman Oktay YAŞAR   aokyasar@hotmail.com www
Öğr.Gör. Mehmet OYMAK 2671 moymak62@harran.edu.tr www
AKTS Ders İçerikleri

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2316101 TÜRK DİLİ -I 2 0 2 Z 2
2316102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I 2 0 2 Z 2
2316103 YABANCI DİL -I 4 0 4 Z 4
2316104 MATEMATİK-I 4 0 4 Z 5
2316105 TEKNİK RESİM 3 0 3 Z 3
2316106 YAPI MALZEMELERİ 2 1 3 M 3
2316107 MEKANİK VE STATİK 2 0 2 M 2
2316108 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 2 S 4
2316110 İLK YARDIM 3 0 3 S 5
  TOPLAM     25 - 30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2316201 TÜRK DİLİ -II 2 0 2 Z 2
2316202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II 2 0 2 Z 2
2316203 YABANCI DİL -II 4 0 4 Z 4
2316204 MATEMATİK-II 3 0 3 Z 5
2316206 MESLEKİ UYGULAMALAR 2 0 2 M 3
2316211 YAPI STATİĞİ 3 0 3 M 3
2316205 MUKAVEMET 2 0 2 M 2
2316208 MESLEK RESMİ 2 0 2 S 2
2316209 BETON TEKNOLOJİSİ 3 0 3 M 5
2316210 ARAZİ ÖLÇMELERİ 2 0 2 M 2
  TOPLAM     25 - 30
 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2316301 BİLGİSAYARLA DESTEKLİ ÇİZİM 2 0 2 M 2
2316302 KARAYOL İNŞAATI 2 0 2 M 3
2316303 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 S 2
2316312 İŞLETME YÖNETİMİ-1 2 0 2 S 2
2316305 ZEMİN MEKANİĞİ-I 2 1 3 M 3
2316306 BETONARME 3 1 4 M 4
2316307 İLETİŞİM 2 0 2 S 2
2316308 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 S 2
2316309 ŞANTİYE ORGANİZASYONU 2 0 2 M 5
2316310 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 S 2
2316311 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 2 S 3
  TOPLAM     25 - 30
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2316412 ÇELİK YAPILAR 2 1 3 M 3
2316402 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME 2 0 2 M 2
2316403 BİLGİSAYARLA DESTEKLİ TASARIM 2 1 3 M 2
2316404 YAPI METRAJI VE MALİYETİ 2 0 2 M 2
2316405 ZEMİN MEKANİĞİ-II 2 1 3 M 3
2316406 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 M 3
2316407 YAPI TESİSATLARI 2 0 2 M 2
2316408 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI 2 1 3 M 2
2316409 SU TEMİNİ VE İLETİMİ 3 0 3 M 4
2316410 ATIK SULAR 2 0 2 S 2
2316411 İŞLETME YÖNETİMİ-2 3 0 3 S 5
  TOPLAM     28 - 30
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten