Programın Amacı
BÖLÜM İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ
PROGRAM İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ
PROGRAMIN TANIMI Üniversitelerde Ön Lisans Seviyesinde Verilmekte Olan inşaat teknolojisi  Programı Tabi Bilimler Mesleki Bilgi Ve Beceri, Mesleki Şahsiyat Kazandırılması Gibi Konular Bir Denge İçerisinde Sunularak Öğrencilere Teknikerlik Formasyonu Kazandırılıp ; inşaat Teknik İşlerinde Görev Alabilecek  Ara Elemanı Yetiştirilmesi Amaçlanmaktadır
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl olup bu eğitim süresi içinde 30 gün Staj süresi  bulunmaktadır.

 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye İnşaat  Programcılığı programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
İSTİHDAM ALANLARI İnşaat teknikerleri konut,yol,baraj,hava alanı  vb gibi yapı inşaatlarında,resmi dairelerde yerel yönetimlerde aktif görev almakta veya kontroluk hizmeti veren firma ve malzeme test laboratuvarlarında görev alabilmektedir
 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, İnşaat Programcılığı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İnşaat Programcılığı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
.
 
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ÜNLÜ 3863 nunlu@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Abdurrahman Oktay YAŞAR   aokyasar@hotmail.com www
Öğr. Gör. Mehmet OYMAK 2671 moymak62@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. Elif İZOL   elifizol@harran.edu.tr  
Öğr. Gör. M.Şerif YOLUK   serifyoluk@harran.edu.tr  
AKTS Ders İçerikleri

Ders Bilgi Paketi için Tıklayınız.

Ders İçerik Çıktıları İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2021-2022 BAHAR)

BİLGİ SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ