Programın Amacı
BÖLÜM ELEKTRİK VE ENERJİ
PROGRAM İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
Eğitim Türü(Amaçlar) Önlisans
Kazanılacak Derece İklimlendirme Soğutma Teknikeri
Giriş Koşulları Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Hedef İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 
Program Profili İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 
Tarihçe Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretime başlayan programımız 2012 yılından itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı olarak eğitim öğretimine devam etmektedir.
 
Eğitim Süresi Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
  • Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
  • AA:4.00 BA:3.50 BB:3.00 CB:2.50 CC:2.00 DC:1.50 DD:1.00 FD:0.50 FF:0.00
  • Başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
  • Bir dersten DC, DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır.
  • Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
  •  
Önceki Öğrenimin Tanınması Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programda da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
 
 
Mezuniyet Koşulları Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Yeterlilik Koşulları Öğrencilerin mezun olabilmesi için, 120 AKTS’lik krediyi tamamlamaları ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.
Mezuniyet derecesi, müfredatta belirlenen derslerin alınması, 30 iş günü staj uygulamasının ve ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sisteminde en az 2 olarak tamamlanması ve zorunlu derslerini alıp geçmiş olması gerekmektedir. Programın başarıyla tamamlanabilmesi için 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir (Her dönem için 30 AKTS/ECTS kredi).
 
   
Üst Kademeye Geçiş Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği ile Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerine devam edebilmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Örnek: klima ve soğutma servislerinde, soğuk depolarda ve soğuk depoların imalat ve montajı yapan firmalarda, ticari soğutucular imalatı yapan firmalarda, havalandırma kanal imalat ve montajını yapan firmalarda, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, otellerde vb. yerlerde.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI  
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
İletişim Bilgileri Posta Adresi:
Harran Üniversitesi
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eyyübiye Yerleşkesi
63200 ŞANLIURFA
Tel:
0 414 318 38 53
Faks:
0 414 318 39 28
İnternet Adresi:
http://tekbilmyo.harran.edu.tr
 
 

.
 
Akademik Personel
         
Ünvan Ad Soyad Dahili E-Posta Web
Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet KUŞ 3867 mkus@harran.edu.tr www
Öğr.Gör Ersan KIRAR      
         
         
AKTS Ders İçerikleri
1. SINIF GÜZ YARIYILI
DERSKODU DERS ADI T U DERS
SAATİ
Z/M/S AKTS
2306101 TÜRK DİLİ 2 0 2 Z 2
2306102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 Z 2
2306103 YABANCI DİL 4 0 4 Z 4
2306105 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 Z 3
2306104 MESLEKİ MATEMATİK-I 3 1 4 M 6
2306106 TEMEL ELEKTRİK 3 0 3 M 4
2306107 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 0 2 S 4
2306108 İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 2 M 2
2306109 TEKNİK RESİM 2 1 3 M 3
  TOPLAM      25   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
DERSKODU DERS ADI T U DERS
SAATİ
Z/M/S AKTS
2306201 TÜRK DİLİ 2 0 2 Z 2
2306202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 Z 2
2306203 YABANCI DİL 4 0 4 Z 4
2306210  MESLEKİ MATEMATİK-II 3 0 3 M 4
2306205 TESİSAT İŞLEMLERİ 3 0 3 M 4
2306206 KAYNAK TEKNOLOJISI 3 0 3 M 4
2306211 BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ 3 0 3 M 4
2306212 EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ 3 0 3 M 4
2306209 İLETİŞİM* 2 0 2 S 2
  TOPLAM      25   30
 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI
DERSKODU DERS ADI T U DERS
SAATİ
Z/M/S AKTS
2306301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 3 1 4 M 5
2306302 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR* 2 1 3 S 3
2306303 MESLEKİ YABANCI DİL-I 2 0 2 M 2
2306304 ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ 3 1 4 M 5
2306305 TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ 3 1 4 M 4
2306306 ISITMA SİSTEMLERİ 3 1 4 M 5
2306307 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 3 1 4 M 6
  TOPLAM      25   30
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI
DERSKODU DERS ADI T U DERS
SAATİ
Z/M/S AKTS
2306401 SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI 3 1 4 M 4
2306402 DOĞALGAZ TESİSATI 2 1 3 M 4
2306403 KORUCU BAKIM VE ARIZA TESBİTİ 3 1 4 M 5
2306404 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 S 2
2306405 İLK YARDIM* 3 1 4 S 6
2306406 MESLEKİ YABANCI DİL-2 2 0 2 S 2
2306407 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ 3 1 4 M 5
2306409 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ* 2 0 2 M 2
  TOPLAM      25   30

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten