Programın Amacı
BÖLÜM MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
PROGRAM HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Harita ve Kadastro programında ön lisans diploması verilir.
  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  •  
  • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
 
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Harita kadastro programı öğrencilerinin mesleki konularla ilgili problemleri çözebilen ve uygulamaları gerçekleştirebilen, Piyasadaki mevcut her türlü teknik işlemleri başarı ile yapabilen, çalışma hayatına atılacakları iş yerlerinde mesleki herhangi bir ön intibak eğitime tabi tutulmaksızın sorumluluklar yüklenebilecek bireyler olarak mezun vermeyi hedeflemektedir. Bu sorumluluk bilinci ile programımız aynı eğitimi veren meslek yüksekokulları içerisinde eğitim öğretim kalitesi en üst düzeyde almış mezun öğrenciler vermeyi hedeflemektedir.
 
İSTİHDAM ALANLARI Harita Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Harita büroları, inşaat şantiyeleri, belediyeler, il özel idaresi, ve bazı kamu  kurumlarda çalışabilirler. 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR  
 
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Harita Kadastro programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
.
DERS İÇERİĞİ
Akademik Personel
         
Ünvan Ad Soyad Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Halit SEVİNÇ 2618 hsevinc@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Mustafa GÜN 3865 mustafagun@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Mehmet Salih HARTAVİOĞLU 2619 msh@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Nurettin İZGİ 3866 nizgi@harran.edu.tr www
         
AKTS Ders İçerikleri

 1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2314101 TÜRK DİLİ 2 0 2 Z 2
2314102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ 2 0 2 Z 2
2314103 YABANCI DİL ( İngilizce ) 2 0 2 Z 2
2314104 MESLEKİ MATEMATİK 4 0 4 M 5
2314105 MESLEKİ TRİGONOMETRİ 3 0 3 M 5
2314106 ARAZİ ÖLÇMELERİ-1 4 3 7 M 7
2314107 TEMEL HUKUK 2 0 2 M 3
2314108 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 1 3 M 4
  TOPLAM   -  25   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2314201 TÜRK DİLİ 2 0 2 Z 2
2314202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ 2 0 2 Z 2
2314203 YABANCI DİL ( İngilizce ) 2 0 2 Z 2
2314209 MESLEKİ HESAPLAMALAR 3 1 4 Z 5
2314205 HARİTA ÇİZİMİ-1 2 1 3 M 4
2314206 ARAZİ ÖLÇMELERİ-2 4 3 7 M 8
2314207 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 1 3 S 4
2314208 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 2 0 2 M 3
  TOPLAM      25   30
 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2314301 FOTOGRAMETRİ 2 0 2 M 3
2314302 KADASTRO I 2 1 3 M 3
2314303 HARİTA ÇİZİMİ II 2 1 3 M 4
2314309 TAŞINMAZ HUKUKU 2 1 3 M 3
2314310 ARAZİ ÖLÇMELERİ III 3 2 5 M 6
2314306 APLİKASYON 3 1 4 M 6
2314307 ULAŞIM( YOL-SU) 2 1 3 S 3
2314308 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 S 2
         25   30
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2314401 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV 2 2 4 M 6
2314402 HARİTACILIK FAALİYETLERİ 3 0 3 S 3
2314403 ARAZİ YÖNETİMİ 2 2 4 M 5
2314404 KADASTRO II 2 1 3 M 4
2314405 HARİTA YAPIMI 1 3 4 M 4
2314406 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2 0 2 S 2
2314409 CAD  OTOMASYONU 2 1 3 S 3
2314408 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR 2 0 2 S 3
  TOPLAM      25   30
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten