Programın Amacı
       Gıda Teknolojisi Programı, teorik ve uygulamalı eğitimi vererek gıdanın temel ilkelerinde ve konularında uzmanlaşmış teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlamaktadır. Gıda sanayinde mesleki eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ‘Gıda Teknolojisi’ programında verilen eğitimle hammaddeden son ürüne kadar geçen sürede kaliteli ürün üretimine yönelik yeterli bilgi birikimini sağlanmaktadır
Gıda Teknolojisi Programı, hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin gıda sanayine adapte edilmesi ve bu tekniklerin yaygın hale getirilmesi konularında gerekli bilgi ve donanımlara sahip, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar ki proses aşamalarının sağlık koşullarına uygun üretilmesini sağlayan ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan, çalıştığı alanla ilgili laboratuar bilgisine ve becerisine sahip tekniker yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları
     Gıda Teknolojisi Programı mezunlarımız, gıda sanayi ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında gıda teknikeri olarak çalışabilir ya da gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev alabilirler. Görev alabilecekleri kuruluşlardan bazıları şunlardır: Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuarı, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, Gıda üretimi yapan firmaların üretim-kalite kontrol departmanları, özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

​Kariyer ve Lisans Tamamlama
      Gıda Teknolojisi Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili bölümüne sınavsız geçiş yaparak eğitimlerini dört yıllığa tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:
·         Beslenme ve Diyetetik
·         Bitki Koruma
·         Gıda Mühendisliği
·         Kimya
·         Tarımsal Biyoteknoloji
 
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Belgin VARDİN 2641 bvardin@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Yusra İNCİ 2614 inci@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Asliye KARAASLAN 3870 asliyegumus@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Ümran CANSU 2632 umrancansu@harran.edu.tr www
         
AKTS Ders İçerikleri

 1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
0709127 Türk Dili-I 2 0 2 Z 2
0709128 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I 2 0 2 Z 2
0709123 Yabancı Dil-I 2 0 2 Z 2
0709130 MESLEKİ MATEMATİK-1 2 0 2 Z 4
0709131 Genel Mikrobiyoloji 4 1 5 Z 5
0709132 Gıdalarda Temel İşlemler-I 2 1 3 Z 4
0709133 Gıda Kimyası 4 0 4 Z 3
0709134 labOratuar teknikleri-I 2 1 3 S 4
0709135 BİLGİSAYARA GİRİŞ 2 1 3 S 4
  TOPLAM   - 26   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
0709222 Türk Dili-II 2 0 2 Z 2
0709223 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II 2 0 2 Z 2
0709226 Yabancı Dil-II 2 0 2 Z 2
0709229 mESLEKİ Matematik-II 2 0 2 Z 4
0709230 GIDALARDA Temel İşlemler-II 2 1 3 Z 4
0709231 Gıda Endüstrisi Makinaları 4 1 5 M 6
0709232 Meslek Etiği 2 0 2 S 3
0709233 labOratuar teknikleri-II 2 1 3 S 3
0709234 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 S 4
  TOPLAM     24   30
 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
0709314 Et Ürünleri Teknolojisi-I 2 1 3 M 5
0709315 Meyve ve Sebze Teknolojiis-I 2 1 3 M 6
0709316 Süt teknolojisi-I 3 1 4 M 5
0709317 Tahıl teknolojisi-I 2 1 3 M 4
0709318 Gıda Mikrobiyolojisi 4 1 5 M 4
0709319 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3 S 3
0709320 OFİS YAZILIMLARI 3 1 4 S 4
  TOPLAM     25   31
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
0709418 Et Ürünleri Teknolojisi-II 2 1 3 M 3
0709419 Meyve ve Sebze Teknolojisi-II 2 1 3 M 4
0709420 Süt teknolojisi-II 3 1 4 M 5
0709421 Tahıl teknolojisi-II 3 0 4 M 5
0709422 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 2 M 4
0709423 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 3 S 4
0709424 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 S 2
0709425 Bitkisel Yağ Teknolojisi 3 1 4 M 4
  TOPLAM      25   31