Programın Amacı
    BÖLÜM: GIDA İŞLEME
PROGRAM: GIDA TEKNOLOJİSİ
PROGRAMIN TANIMI: 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
PROGRAMIN HEDEFİ: Gıda sektöründe, işleme, üretim ve analiz alanlarında çalışabilecek teknik elemanlar yetiştirebilmek
GİRİŞ KOŞULLARI: YÖK ün ilgili mevzuatınca ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ: Öğrenci 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir.
EĞİTİM SÜRESİ: Dört yarıyıl (staj süresi dahildir)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenciler her yarıyılda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları 100 puan üzerinden verilir.
BELGELENDİRME: Mezun olan öğrenciye Gıda Teknolojisi Programında ÖNLİSANS diploması verilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
İSTİHDAM ALANLARI: Gıda teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda gıda sektörünün üretim ve işleme hizmeti veren firmalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI: Muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır ( örneğin yabancı diller gibi ). Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına veya başka şekillerde tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersten muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR: Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, gıda işleme alanları, gıda üretim fabrikaları, il kontrol laboratuarları, il/ilçe gıda ve tarım müdürlükleri gibi alanlarda çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ: Gıda Teknolojisi programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
 
 
 
ÖĞRENİM ÇIKTILARI:
  1. Matematik Fen Kimya biyoloji gibi temel bilgileri uygulama becerisine sahip olmak, fikir ve düşüncelerini diğer bilim dalları ile araştırmaya yönelerek ilişkilendirmek
  2. Laboratuar çalışmalarında ve gıda işleme aşamalrında yasal sorumlulukların uygulanması, yasal hakların bilinmesi ve güncel yasal mevzuatı ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini takip edebilmek.
  3. Deney tasarlama, deneyi uygulama, deney sonuçları ve verileri analiz etme yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
  4. Laboratuar ve iş yeri ekipmanlarını tanımak yönetimini organize etmek, güvenli ve verimli çalışmayı uygulayabilme becerisine sahip olmak
  5. Güncel mesleki yayınları ve olayları türkçe ve ingilizce olarak bilişim sistemlerinde kullanarak takip edebilmek ve çözüm aramak
  6. İş yerinde çalışma güvenliği sağlayacak tedbirleri alarak, sorumluluk ve mesuliyetlerini iş güvenliği hukukuna göre yerine getirebilmek, kaza sonrası gerekli hukuki işlemleri yapabilmek
  7. Gıda üretimi ile çevre kirliliği arasında ilişki kurabilmek çevre korumasına ve çevre sağlığına duyarlı olmak
  8. Daha iyi ve sadece rekabetçi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, yenilikçi ürün ve üretim yöntemleri geliştirebilme becerisine sahip olmak
  9. Meyve-sebze, Hububat, et, süt, yağ, meyve-suyu, donmuş gıda, konserve gıda, üretim, ambalajlama, depolama, dağıtım, gıda kalitesi, gıda güvenliği, gıdaların besin değeri ve ekonomik önemini anlama becerisine sahip olmak.
 
 
 
PROGRAM TYYÇ MATRİSİ:
Bilgi: Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler:
1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme):
1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Yetkinlikler (Öğrenme):
1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlikler (İletişim ve Sosyal):
1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Yetkinlikler (Alana Özgü)
1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.


DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
Akademik Personel
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta Web
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU 3851 umrancansu@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Yusra İNCİ 2614 inci@harran.edu.tr www
Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN 3870 asliyegumus@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Belgin VARDİN 2641 bvardin@harran.edu.tr www
AKTS Ders İçerikleri

 1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2313101 Türk Dili-I 2 0 2 Z 2
2313102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I 2 0 2 Z 2
2313103 Yabancı Dil-I 2 0 2 Z 2
2313104 MESLEKİ MATEMATİK-1 2 0 2 Z 4
2313105 Genel Mikrobiyoloji 4 1 5 Z 5
2313106 Gıdalarda Temel İşlemler-I 2 1 3 Z 4
2313107 Gıda Kimyası 4 0 4 Z 3
2313108 Laboratuar teknikleri-I 2 1 3 S 4
2313109 BİLGİSAYARA GİRİŞ 2 1 3 S 4
  TOPLAM   - 26   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2313201 Türk Dili-II 2 0 2 Z 2
2313202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II 2 0 2 Z 2
2313203 Yabancı Dil-II 2 0 2 Z 2
2313204 Mesleki Matematik-II 2 0 2 Z 4
2313205 Gıdalarda Temel İşlemler-II 2 1 3 Z 4
2313206 Gıda Endüstrisi Makinaları 4 1 5 M 6
2313207 Meslek Etiği 2 0 2 S 3
2313208 Laboratuar teknikleri-II 2 1 3 S 3
2313209 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 S 4
  TOPLAM     24   30
 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2313301 Et Ürünleri Teknolojisi-I 2 1 3 M 5
2313308 Meyve ve Sebze Teknolojiis-I 2 1 3 M 6
2313303 Süt teknolojisi-I 3 1 4 M 5
2313304 Tahıl teknolojisi-I 2 1 3 M 4
2313305 Gıda Mikrobiyolojisi 4 1 5 M 4
2313306 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3 S 3
2313307 OFİS YAZILIMLARI 3 1 4 S 4
  TOPLAM     25   31
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2313401 Et Ürünleri Teknolojisi-II 2 1 3 M 3
2313402 Meyve ve Sebze Teknolojisi-II 2 1 3 M 4
2313403 Süt teknolojisi-II 3 1 4 M 5
2313404 Tahıl teknolojisi-II 3 0 4 M 5
2313409 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 2 M 3
2313410 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 3 S 4
2313407 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 S 2
2313408 Bitkisel Yağ Teknolojisi 3 1 4 M 4
  TOPLAM     25
 
  30
                  
         
         
 
 
 
 
 
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten