BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Program Tanımı
 
E-posta Bilgileri:
 
tekbilmyo@harran.edu.tr
 
Telefon Bilgileri:
 
+90 414 318 38 53
 
Adres Bilgileri:
 
Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Eyyübiye Yerleşkesi 63200 Eyyübiye / ŞANLIURFA
 
Fax Bilgileri:
 
+90 414 318 39 28
 
Web Adresi:
 
http://tekbilmyo.harran.edu.tr/tr/bolumler/bilgisayar-programciligi-programi-i-o/
 
Eğitim Türü:
 
Tam Zamanlı 2. Öğretim
 
Hedef:
 
Bilgisayar Programcılığının yazılım, web tasarım, veri tabanı, donanım gibi çeşitli alanlarında görev alabilecek yeterli bilgi, beceri ve çalışma disiplini ile donatılmış, etik değerleri özümsemiş, sorumluluk aldığı görevlerinin yanında dünyadaki gelişmeleri de  takip eden ve öğrenmenin sürekliliğine inanmış yeni teknolojilere açık çağdaş programcılar yetiştirmektir.
 
Kazanılacak Derece:
 
Önlisans Derecesi
 
Kabul Koşulları:
 
Bilgisayar Programcılığı  programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Bilgisayar Progarmcılığı  Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Bilgisayar Programcılığı Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 
Üst Kademeye Geçiş:
 
Mezunlarımız DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin;
Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar – Enformatik,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
Enformasyon Teknolojileri,
Fizik,
İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Kontrol Mühendisliği,
Matematik-Bilgisayar,
Meteoroloji Mühendisliği,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar,
Uzay Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği
Lisans Programları'na dikey geçiş yapabilirler.
 
Mezuniyet Koşulları:
 
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
 
Tarihçe:
 
Bilgisayar Programcılığı programı, 2012 yılında Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2011-2012 öğretim yılından beri Eyyübiye Yerleşkesinde eğitimine devam etmektedir.
 
Mezun İstihdam Olanakları:
 
Mezunlarımız başta iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere  tüm kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılımcı uzman ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar.
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:
 
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
AA:4.00 BA:3.50 BB:3.00 CB:2.50 CC:2.00 DC:1.50 DD:1.00 FD:0.50 FF:0.00
Başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
Bir dersten DC, DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır.
Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
 
Program Profili:
 
Bilgisayar Programcılığı ikinci öğretimden oluşmaktadır. Bu program için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.
 
Önceki Öğrenimin Tanınması:
 
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programda da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
 
Yeterlilik Koşulları:
 
Öğrencilerin mezun olabilmesi için, 120 AKTS’lik krediyi tamamlamaları ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet derecesi, müfredatta belirlenen derslerin alınması, 40 iş günü staj uygulamasının ve ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sisteminde en az 2 olarak tamamlanması ve zorunlu derslerini alıp geçmiş olması gerekmektedir. Programın başarıyla tamamlanabilmesi için 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir (Her dönem için 30 AKTS/ECTS kredi).
 
İletişim Bilgileri:
 
Öğr. Gör. Mustafa KAYTAN
Öğr. Gör. Cengiz GÖK
Öğr. Gör. Fatma Yeşim AYDİLEK
Öğr. Gör. Nesrin GÜLLÜOĞLU
Tel: +90 414 318 38 53 
Fax: +90 414 318 39 28
E-posta: tekbilmyo@harran.edu.tr
 
Akademik Personel Bilgileri (Url):
 
http://tekbilmyo.harran.edu.tr/tr/personel/ogr-gor-mustafakaytan/
http://tekbilmyo.harran.edu.tr/tr/personel/ogr-gor-cengizgok/
http://tekbilmyo.harran.edu.tr/tr/yuksekokulumuz/ogr-gor-fatma-yesim-aydilek/
http://tekbilmyo.harran.edu.tr/tr/personel/ogr-gor-nesrin-gulluoglu/                    BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ ÖZETİ için tıklayınız 
 
Akademik Personel
         
Ünvan Ad Soyad Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Mustafa KAYTAN 3873 mkaytan@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Cengiz GÖK 2693 cgok@harran.edu.tr www
Öğr.Gör. F.Yeşim AYDİLEK   fyaydilek@harran.edu.tr  
Öğr.Gör. Nesrin GÜLLÜOĞLU   ngulluoglu@harran.edu.tr www
AKTS Ders İçerikleri
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301101 TÜRK DİLİ-1 2 0 2 Z 2
2301102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-1 2 0 2 Z 2
2301103 YABANCI DİL-1(İNGİLİZCE) 4 0 4 Z 4
2301104 MATEMATİK 3 1 4 Z 7
2301105 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 1 4 Z 6
2301106 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 2 1 3 M 3
2301107 GRAFİK VE ANİMASYON-1 3 1 4 M 4
2301108 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 S 2
  TOPLAM     25   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301201 TÜRK DİLİ-2 2 0 2 Z 2
2301202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-2 2 0 2 Z 2
2301203 YABANCI DİL-2(İNGİLİZCE) 4 0 4 Z 4
2301204 MESLEKİ MATEMATİK 2 1 3 Z 4
2301205 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ 2 0 2 M 4
2301206 BİLGİSAYAR DONANIMI 2 0 2 M 3
2301207 WEB EDİTÖRÜ 2 1 3 M 3
2301208 GRAFİK VE ANİMASYON–2 2 1 3 M 4
2301209 OFİS YAZILIMLARI 3 1 4 S 4
  TOPLAM     25   30
 
  2. SINIF GÜZ YARIYILI 
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301301 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-1 3 0 3 M 5
2301302 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 2 0 2 M 2
2301303 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 3 1 4 M 5
2301304 AĞ TEMELLERİ 2 0 2 M 2
2301305 MESLEKİ YABANCI DİL-1 2 0 2 M 2
2301306 VERİ TABANI-I 2 1 3 M 4
2301307 GÖRSEL PROGRAMLAMA-1 2 1 3 M 4
2301308 İLETİŞİM 2 0 2 S 2
2301309 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 S 2
2301310 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 S 2
  TOPLAM     25   30
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301401 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2 3 1 4 M 5
2301402 WEB PROJESİ YÖNETİMİ 2 0 2 M 3
2301403 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 2 0 2 M 3
2301404 MESLEKİ YABANCI DİL-2 2 0 2 M 2
2301405 VERİ TABANI-2 3 1 4 M 4
2301406 GÖRSEL PROGRAMLAMA-2 3 1 4 M 4
2301407 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 1 3 S 3
2301408 İLK YARDIM 3 1 4 S 6
  TOPLAM     25   30
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)

BİLGİ SİSTEMİ

E-BÜLTEN


E-Bülten