BÖLÜM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
PROGRAM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Programcılığı programında ön lisans diploması verilir.
  1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
İSTİHDAM ALANLARI Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında   istihdam edilirler.
 
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Bilgisayar Programcılığı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Bilgisayar Programcılığı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Akademik Personel
         
Ünvan Ad Soyad Dahili E-Posta Web
Öğr. Gör. Mustafa KAYTAN 3873 kaytanm@harran.edu.tr www
Öğr. Gör. Cengiz GÖK 2693 cgok@harran.edu.tr www
Öğr.Gör. F.Yeşim AYDİLEK      
Öğr.Gör. Nesrin GÜLLÜOĞLU      
AKTS Ders İçerikleri
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301101 TÜRK DİLİ-1 2 0 2 Z 2
2301102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-1 2 0 2 Z 2
2301103 YABANCI DİL-1(İNGİLİZCE) 4 0 4 Z 4
2301104 MATEMATİK 3 1 4 Z 7
2301105 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 1 4 Z 6
2301106 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 2 1 3 M 3
2301107 GRAFİK VE ANİMASYON-1 3 1 4 M 4
2301108 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 S 2
  TOPLAM     25   30
 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301201 TÜRK DİLİ-2 2 0 2 Z 2
2301202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-2 2 0 2 Z 2
2301203 YABANCI DİL-2(İNGİLİZCE) 4 0 4 Z 4
2301204 MESLEKİ MATEMATİK 2 1 3 Z 4
2301205 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ 2 0 2 M 4
2301206 BİLGİSAYAR DONANIMI 2 0 2 M 3
2301207 WEB EDİTÖRÜ 2 1 3 M 3
2301208 GRAFİK VE ANİMASYON–2 2 1 3 M 4
2301209 OFİS YAZILIMLARI 3 1 4 S 4
  TOPLAM     25   30
 
  2. SINIF GÜZ YARIYILI 
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301301 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-1 3 0 3 M 5
2301302 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 2 0 2 M 2
2301303 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 3 1 4 M 5
2301304 AĞ TEMELLERİ 2 0 2 M 2
2301305 MESLEKİ YABANCI DİL-1 2 0 2 M 2
2301306 VERİ TABANI-I 2 1 3 M 4
2301307 GÖRSEL PROGRAMLAMA-1 2 1 3 M 4
2301308 İLETİŞİM 2 0 2 S 2
2301309 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 S 2
2301310 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 S 2
  TOPLAM     25   30
 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.Kod Ders Adı Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS
2301401 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2 3 1 4 M 5
2301402 WEB PROJESİ YÖNETİMİ 2 0 2 M 3
2301403 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 2 0 2 M 3
2301404 MESLEKİ YABANCI DİL-2 2 0 2 M 2
2301405 VERİ TABANI-2 3 1 4 M 4
2301406 GÖRSEL PROGRAMLAMA-2 3 1 4 M 4
2301407 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 1 3 S 3
2301408 İLK YARDIM 3 1 4 S 6
  TOPLAM     25   30